Phim Quái hiệp Âu Dương Đức Thuyết minh ,tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 - Tập Cuối,Phim Quái hiệp Âu Dương Đức thuyết minh trọn bộ
http://phimvtv6.com/quai-hiep-au-duong-duc/